Chính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách quan trọng nhất của một công ty, đặc biệt đối với các công ty kinh doanh trực tuyến. Bảo vệ thông tin khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi, và chính sách bảo mật thông tin này nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tốt nhất có thể. Dưới đây là chi tiết chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi:

  1. Thu thập thông tin
  2. Bảo vệ thông tin
  3. Sử dụng thông tin
  4. Chia sẻ thông tin
  5. Quyền riêng tư của khách hàng