Chính Sách Vận Chuyển

———o0o———

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định về chính sách giao nhận cùng với mong muốn tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm khi quý khách hàng mua sắm tại phatphu.com

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

– Đối tượng áp dụng: Tất cả quý khách hàng mua sản phẩm tại phatphu.com

– Sản phẩm áp dụng: Áp dụng với tất cả các sản phẩm trong phatphu.com

– Khu vực áp dụng:

  • Giao hàng miễn phí tại khu vực các Quận trong thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngoài khu vực này ra sẽ tính phí vận chuyển theo giá hiện thời của thị trường hay theo thỏa thuận cụ thể ở tại thời điểm giao dịch.

*** Dịch vụ giao nhận sản phẩm:

  • Chúng tôi  thực hiện dịch vụ giao nhận miễn phí tới tận nhà cho khách hàng tại các khu vực được quy định.
  • Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận liên lạc với Quý khách hàng để xác nhận về thời gian, địa chỉ chính xác, những danh mục sản phẩm trong đơn hàng và thỏa thuận hoặc yêu cầu của khách hàng ở giao dịch mua bán trước đó.